Blanka Kubešová: Žoržína - Ztracené dětství

Rubrika: Publicistika – Doporučení

„Krajino dětství, chtěl bych se k tobě vrátit...“
Karel Trinkewitz

Cesta od rukopisu k vydání se lety stává čím dál složitější. O tom, že autor napsal dobrou práci, nestačí přesvědčit už jen nakladatele a šéfredaktora, ale i knihkupce a distributory, kterým se bude knížka nabízet. Ti zas dělají svoje sondy mezi čtenáři, kteří jsou samozřejmě v tom všem nejdůležitější. Po pravdě řečeno nepočítala jsem s tím, že by právě Žoržína uvízla v povědomí celého toho řetězce natolik, že bude moct oslavit ještě své druhé vydání. Zájem nakladatelství mě tedy víc než mile překvapil.

Podobně jako „Vltavěnka“ před rokem vychází i novela „Žoržína“ v nakladatelství Eroika ve zbrusu nové podobě. Společné mají obě tyto práce i to, že se jedná - ne-li přímo o dokument - tedy o autentický příběh.
Myslím, že 13letá Žoržína, která se jednoho srpnového dne 68. roku bez vlastního přičinění octne zčista jasna s rodiči za hranicemi odtržena od všeho známého, bez velkých slov pochopila, co to je vlastenectví. Vyrůstat a žít doma, ve vlasti mezi svými, je krásná věc, ale k opravdu hluboké, uvědomělé sounáležitosti to samo o sobě nestačí. Stejně důležité jako kde žiju, je i pro koho a s kým. Teprve když se všechny tyto věci spojí, můžeme hovořit o uvědomělém vlastenectví.

V příběhu, jehož podtitul Ztracené dětství možná mnohé napoví, poodkrývám tajemství, které provází každé dospívání s jeho hledáním i smutkem.
„Žoržínu“ jsem psala pro sebe, ale shrnuje pocity všech, kteří se ocitli za hranicemi bez možnosti návratu. K psychologické opravdovosti a pochopení pro všechny aktéry příběhu mi coby autorce napomohla i skutečnost, že jsem nejistoty svých hrdinů za hranicemi vlasti sama prožívala. I jejich osudy vypovídají o této době víc, než můžeme najít v učebnici.

Byla bych šťastná, kdyby „Žoržína“ a její zápas o vlastní identitu, zakořenění a poznání nových hodnot v životě nebyla přijata jen jako další příběh z exilu, ale především jako drama mladého člověka. Věřím, že tak jako před lety v cizině najde „Žoržína“ nyní i doma ohlas u široké čtenářské obce a u čtenářů všech generací. Má k tomu veškeré předpoklady.

Autorka během dne někde mezi křtem své nové knížky, stěhováním a kolapsem

Muž:
Zabalila jsi už toho slona z Kenyi?

Přítel básník na internetu: Jak se Ti líbila moje nová báseň? Napsal jsem ji včera v noci.

Šéfredaktor:
Ztratily se mi vaše ukázky z románu do časopisu!

Knihkupectví:
Ještě nám nedošla pozvánka z nakladatelství. Máme s vámi počítat?

Muž:
Toho slona jsem měl strašně rád...

Přítel básník na internetu:
Mám si mlčení vykládat tak, že se Ti ty verše nelíbily? Prosím, podívej se na ně znovu! Ihned!

Šéfredaktor:
Rozhodli jsme se, že letos pozvánky dělat nebudeme.

Sekretářka:
Mohu poslat pozvánku Ministrovi kultury a do ČTK?

Muž:
Jestli jsi toho slona rozbila, tak mi to řekni. Proč se neporadíš?

Přítel básník na internetu:
Ihned mi napiš svoji kritiku, ať je jaká je, cítím se hrozně...

Nakladatel:
Neodpověděla jste mi, kolik pozvánek budete potřebovat?

Šéfredaktor:
Ukázky do časopisu se našly, ale ztratila se vaše fotogfrafie na pozvánku.

Knihkupectví:
Potvrzujeme autogramiádu na středu 15. t.m.

Nakladatel:
Poslala jste už ukázky četby paní X.Y.? Podle našich zpráv má hrát v tu dobu v zahraničí.

Šéfredaktor:
Ve středu je 16. Tak bude autogramiáda 15. nebo 16. ?

Sekretářka:
Chcete slyšet přátelskou radu? Na té fotografii vypadáte příšerně!

Přítel básník na internetu:
Já jsem hned tušil, že je ta báseň špatná. Mám strašné deprese. Takhle se nedá žít.

Šéfredaktor:
Ta holka, co nám tu vypomáhá, dala na pozvánku omylem jinou fotografii.

Nakladatel:
To bude v pořádku. Zjistil jsem, že v zahraničí hraje 15., ale 16. ráno se vrací...

Knihkupectví:
Spisovatelka na fotografii je velmi podobná Heleně Růžičkové. To by mohlo táhnout.

Šéfredaktor:
Tiskárna má skluz, ale uděláme, co je v našich silách!

Sekretářka:
Právě volali z Klubu sběratelů autogramů. Budete podpisovat 15. nebo 16. ?

Muž:
Říkal jsem ti, že toho slona máme probalit novinami a ještě dřevitou vlnou... Ale ne, vždycky máš svou hlavu!
...Co to bylo?? To znělo jako výstřel. Slyšela jsi to? ...Tak odpovíš mi, nebo ne? Někdo v domě se zastřelil ! ....

OHLASY NA ČLÁNEK

Právě jsem dočetla upoutávku na křest knížky paní Blanky Kubešové, propojenou virtuálními vzkazy.
Okamžitě jsem si vzpomněla na má léta dětství, když jsem si usmyslela, že napíšu román.
Usadila jsem se ve svém pokojíčku (můj byl pouze v době nepřítomnosti staršího bratra) a přehodila jsem si neuměle nohu přes nohu s představou, že takto píší opravdové spisovatelky. Otevřela jsem zakoupený sešit A4, vyndala konec propisovací tužky z úst a... zvalo se:
"Ivko, skoč vynést smetí!"
"Mamíí, ten nemůžu, mám práci."
"Ty se učíš?"
"Ne ale mám jinou práci."
Naklonila jsem se zpátky nad stůl a...
"Tak když se neučíš, můžeš vynést to smetí, pak si dělej, co chceš!"
Otráveně jsem se zvedla ze židle a šouravě došla do kuchyně.
"Co tam děláš?"
Ta máma si nedá pokoj.
"Ale jen si tak píšu."
"A co píšeš?"
"Knížku!"
"Jakou knížku?"
"Jen tak vyprávění, o nás, o mně, o holkách."
"Opovaž se psát něco o mně."
"Ale mami, to je jen ..."
"A vůbec, zajdi za tátou na zahrádku, celý den se válíš a jahody jsou plné plevele."
Vzala jsem ten koš na smetí a vyšla ven.
Svítilo sluníčko, den byl prosycen jarem a mě se najednou nechtělo vracet a vzpomínat.
Ale co, na to je vždycky času dost. Tak ze mně bude spisovatelka později.
"Holky, počkejte na mně!"
Zakřičela jsem na kamarádky, které se zrovna zvedaly z laviček před domem.
...

Tu knížku jsem dopsala o rok později.
Ale, jak šel život, propadla se  nenávratně do minulosti nebo že by jí maminka hodila do smetí, kdo ví?

Iveta Kollertová, 11.04.2008
mejse.hezky(a)seznam.cz

Copyright ©

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 04. 2008.