Vladimír Vondráček: Eliášovy pranostiky (48) 26.11.-02.12.

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

ELIÁŠOVY PRANOSTIKY  ( 48.týden)
od  26.10. do  2.11.

Naši staří předci milí, s přírodou se přátelili,
vyzráli na její triky, vymysleli pranostiky.
Ano, ano lidé zlatí, pranostiky stále platí.
Jisté to však někdy není, všecko na světě se mění!


26.11.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane,
více než hnůj polím prospěje.

•••
Artura dnes právě napadlo, zda je lepší sníh anebo divadlo?
Ekologie i kultura vždy potěší srdce Artura.

27.11.
Kvetou-li stromy podruhé, potrvá zima do máje.
•••
Krásné květy v každé době Xenie má ráda,
Přesto velká nejistota do duše vkrádá,
zda jsou druhé květy prima, když je potom dlouhá zima?

28.11.
Cos nedohonil v srpnu, v září, v listopadu nechytíš!
•••
Spěchej pěkně pomalu a loudej se rychle!
To nám dneska vzkazuje strýček René z Michle.

29.11.
Jaký listopad .- takový příští březen.
•••
Klima pro Zinu je prima, sleduje to energicky,
v průměrných měsíčních teplotách, platí to vlastně vždycky!

30.11.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

•••
Na horách na polích, sníh ať dlouho straší,
jen ať probůh neleží, v té ulici naší!

1.12.
Když mráz na 1. prosince, vyschne nejedna studna.
•••
Ivu tohle hrozně rmoutí, udiveně hlavou kroutí,
je to pro ni špatná zpráva, neb už teď má vodu u dna.

2.12.
Je-li první adventní týden mrazivo,
bude zima trvat 18 neděl

•••
Blanka má teď přání zbožné, aby to nebylo možné,
vždyť by člověk za kamny přes čtyři měsíce seděl! 
 
****

To je tedy odkaz našich předků milých,
upravili jsme ho ve svých dlouhých chvílích.
Učme se od předků lásce a pokoře,
pokoře k přírodě v té naší oboře!
Klima je příjemné, zem se tu nechvěje,
v létě je sluníčko, v zimě zas závěje,
jaro se zkracuje a podzim taky,
po jasném počasí připlují mraky.
Uprostřed Evropy v zemičce malé,
tam je náš domov a bude stále!

Pokračování příště...          
  

Autor se tímto omlouvá, že fušuje do řemesla našim moudrým předkům a děkuje všem živým i mrtvým sběratelům této lidové moudrosti, kteří se v minulých stoletích zasloužili o to, že naše lidové pranostiky stále žijí!

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 11. 2008.