Eva Střížovská: Na Starých zámeckých schodech...

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

Děkuji všem čtenářům Českého dialogu, kteří mi opakovaně vyslovují uznání ze mé úvodníky. Prý se jasně a přímo strefuji do terče politických afér, podvodů a korupcí, nabubřelosti novodobých papalášů atd.
Snad mi prominete, že toto nekončící téma dnes vynechám a napíši něco o jedné velice pozitivní skutečnosti.
Před šesti lety (ach, jak ten čas běží) přišel milý člověk jménem Vašek Židek žijící v Německu s nápadem uspořádat "malé posezení s písničkami" u příležitosti 60. výročí smrti Karla Hašlera.

Jak jistě všichni víte, Karel Hašler byl mimořádnou osobností. Umělec - herec, muzikant, skladatel, který má na kontě stovky písniček, převážně o své milované Praze, český vlastenec, kterého umučili v roce 1941 nacisté v koncentračním táboře Mauthaussen.

   Karel Hašler s Jaroslavem Vojtou

Vašek Židek je velmi aktivní člověk, který umí ku smysluplné činnosti přimět i další lidi. Prostě a krátce (jinak by to bylo na knihu) 9. prosince 2001 se konal OBROVSKÝ koncert ve velkém divadle, na kterém zahrála a zazpívala populární skupina Šlapeto, jihočeská skupina Archeus, pořad uváděli Pavlína Filipovská a Jiří Hanák, vystoupil i známý televizní tvůrce Gustav Oplustil, syn Karla Hašlera Thomas, pamětnice a přítelkyně Hašlerovy rodiny Hilda Hojerová-Čiháková (vězněná za komunistů z politických důvodů), vzdělaná a elegantní dáma, která nedávno zemřela ve věku 96 let a další úžasní lidé.
Koncert podpořilo Ministerstvo zahraničí ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Zdravice přišla i z Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.
Koncert se pro úspěch za dva měsíce opakoval v Městské knihovně a vedoucí skupiny Šlapeto, zpěvák a muzikant Ivo Zelenka dostal úžasný nápad: Postavit Karlu Hašlerovi v Praze pomník!

Založil občanské sdružení „Písničkář“ a vyhlásil sbírku na postavení pomníku na jeho památku. Kdo někdy něco podobného dělal, ví, že je to jako tlačit Sysifův balvan do kopce... Ale Ivo Zelenka se nevzdal a s pomocí dalších dobrovolníků se za ta léta plná obíhání úřadů, psaní žádostí, vyplňování formulářů, vysvětlování a já nevím čeho všeho, dopracoval k výsledku: Pomník bude! A dokonce na Starých zámeckých schodech! Snad všichni znáte tu Hašlerovu písničku „Po Starých zámeckých schodech“...?
Takže místo je opravdu patřičné. Byla vypsána a už je i uzavřena soutěž pro výtvarníky na nejlepší stvárnění sochy. Zbývá jen rozhodnout se pro vítězný příspěvek. Je dokonce zakoupen i materiál (bronz) na její zhotovení. Je ale nezbytně nutné získat zbytek potřebných financí.
Sbírku na pomník finančně prozatím podpořili: členové občanského sdružení Písničkář, Konfederace politických vězňů, senátor Petr Bratský, další význační dobří lidé... a hlavně, což chci zdůraznit, Češi a Slováci žijící ve Švédsku přišli s nápadem uspořádat finanční sbírku v zahraničí a jako první krajané na zmíněnou sochu přispěli!

Ivo ZelenkaNejen já, ale i Ivo Zelenka jsme byli letos hosty na každoročním milém setkání krajanů v Kyrkekvarnu nedaleko Göteborgu, na jehož zorganizování se velkou měrou zasloužila také i Jitka Vykopalová ze Stockholmu, která je kulturním manažerem stockholmského Švédsko-česko-slovenského spolku a redaktorkou a zástupkyní „Pozitivních novin“ ve Švédsku. Pan Zelenka zazpíval a zahrál „Hašlerky“, které si s ním rádi a i s dojetím zazpívali všichni přítomní.
Mně nyní nezbývá, než hezky česky požádat další krajany ve světě, aby dle svého citu, ale i samozřejmě dle svých finančních možností, se ujali „švédské výzvy“ a přispěli také na pomník Karla Hašlera, jehož „Ta naše písnička česká“ se stala druhou českou hymnou.
Rádi Vás tedy tímto vyzýváme, milí krajané, k uspořádání místních sbírek, jejichž výtěžek pak bude předán občanskému sdružení „Písničkář“. http://www.pisnickar.cz/uvod.php

Příspěvky lze zaslat našim zástupcům či na náš účet Českého dialogu č. 1101034001/2400 s poznámkou „Písničkář“. Ze zahraničí / From Abroad: SWIFT kód: EBNKCZPP, adresa banky: ebanka, a. s. Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, Kód banky: 2400 IBAN CZ522000000001101034001

Jména dárců rádi zveřejníme v Českém dialogu. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou snahou pomoci dobré věci! 

Uveřejněno v časopisu Český dialog
5-6 / 2007                 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 06. 2007.