Renata Šindelářová: Jak jsem dělala reklamu Nerawebu

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Jak jsem dělala reklamu Nerawebu ... aneb s trpělivostí nejdál dojdeš.

Fejeton o tom, jak "Motokros a Neraweb hrdinně bojovali proti sobě, s kopím a na koni - a královna měla mezi těmito dvěma rytíři jen jednoho favorita".
 
Jsem redaktorkou internetového, kulturně-společenského portálu Neraweb. Za účelem rozšiřování čtenářské obce Nerawebu jsem se dobrovolně přihlásila k bojovému úkolu, že vyvěsím na několika místech jeho reklamní plakáty.
Vyvěsila jsem je v knihovně, na zdravotním středisku, v internetové kavárně a jeden také v práci na nástěnce, která je k tomuto účelu zřízena.
Prohlédla jsem si i ostatní vystavené plakáty a s uspokojením jsem konstatovala, že „můj“ plakát je tím nejzajímavějším příspěvkem, neboť ty další pouze černobíle informují o rozpisu povinných telefonních služeb, příspěvcích zaměstnavatele na dětský tábor a jakémsi tanečním kursu. Nerawebský plakát, vyzývající k přečtení článků třeba o tom, jaké muže a ženy najdete na internetu, se svým obsahem rozhodně vymykal. Pyšně jsem ho přilípla k ostatním a několikrát se po něm starostlivě otočila, jako po vlastním dítku, které prvně nechávám samotné v mateřské školce.
Od té chvíle pokaždé, když jsem míjela nástěnku, přecházela jsem kolem s hrdostí. Mé dítko už jistě svýma nevinnýma očima zamžikalo na některého kolemjdoucího, který se na něj usmál a se zájmem přistoupil blíž.
 
Tak to trvalo několik dní. Pak se odehrála změna. Všimla jsem si jí okamžitě. Plakát na nástěnce nebyl! Mé skromné malé dítko z mateřského hnízda vystrnadil vetřelec – žlutočerný obr hodný rozměrů člověka, který z nástěnky visel jako o několik čísel větší kabát, přetékal z ní a upozorňoval na blížící se motokrosový závod. No tohle!
Přinesla jsem nový výtisk svého plakátu a posunula všechny ostatní tak, aby se na nástěnku vešly všechny, včetně toho motokrosového. Tak to bylo fér. Ačkoliv teď podobně jako ostatní plakáty, i ten Nerawebu vedle Motokrosu vypadal prostě a uboze - jako by do školky přijali nové, geniální a silné, zdravě rostlé dítě, které zastiňuje všechny ostatní průměrné děti. Uklidňovalo mne jen to, že motokrosový závod je jednorázová záležitost, která brzy proběhne a pak dá Motokros opět šanci druhým.
 
Jaké překvapení, když následující den Motokros opět překrýval víc než polovinu nástěnky a Neraweb pokorně ležel mezi staršími, odloženými plakáty pod nástěnkou. Tady si ho nikdo nevšimne! A Motokros si lebedil ve svém vedoucím postavení, dobře živený pozorností utěsňoval ostatní jako nastrčené kukaččí mládě.
Udělala jsem poslední pokus. Motokros jsem posunula zpátky. Pak jsem láskyplně zdvihla Neraweb a s povzbudivým „Vydrž!“ jsem ho přilepila na své místo.
 
Nazítří ráno jsem jako každý den pospíchala k nástěnce na kontrolu. Neraweb byl na svém místě, zato těžký Motokros se pokořený, napůl srolovaný, válel pod nástěnkou. Zvedla jsem ho a s pocitem spravedlivé rovnoprávnosti jsem ho přidala k ostatním.
Už odpoledne ležel Neraweb opět mezi odloženými na hanbě. Vzdychla jsem a pohlédla na nástěnku. Motokros se roztahoval podle svého zvyku přes polovinu prostoru, přesto se už na jednom okraji opět odlepoval. Pochopila jsem. Pohladila jsem Motokros po jeho zranění, takže okamžitě úlevně narovnal ramena.V tom napřímení jako by se skrývalo poděkování.
Usmála jsem se. Tak je to v pořádku. Já a Neraweb dokážeme být tolerantní a trpěliví. Ať si každý užije svůj stanovený čas.
 
Každý den jsem kontrolovala své odstrčené dítko na jeho místě pod nástěnkou. Leželo tam tiše a pokorně čekalo, až nastane jeho chvíle, až ho pozvou na pódium. Tak to trvalo tři neděle. Potom Motokros zmizel, splnil svůj účel, neměl již co nabídnout, jeho hvězda zazářila a zhasla. V prostoru po něm zůstalo na nástěnce smutné prázdno. Zdvihla jsem Neraweb a vrátila ho do hnízda. Dočkal se. A ani nemusel bojovat, aby docílil svého. Potřeboval jen trochu trpělivé tolerance.
NERAWEB

Internetový nezávislý kulturně společenský deník http://www.neraweb.cz, nabízí čtenářům všestranné informace v rubrikách jako: Aktuality, Koutek pro ženy, Láska a vztahy, Společnost, Vaše příspěvky, Rozhovory, Světem zvířat, Zdraví, Kultura, Filmový koutek, Divadelní koutek, Knižní koutek a Próza. Někteří autoři prózy jsou držiteli literárních cen, a někteří už vydali své povídky i knižně.

Spolupracujeme s pražskýmimimopražskými divadly, kde se naši redaktoři pravidelně účastní premiér a divadelních představení, na které píší recenze. Ve Filmovém koutku máme  také recenze na filmové hity v kinech i z videopůjčoven. Spolupracujeme rovněž s několika knižními vydavatelstvími a publikujeme recenze na jejich knižní novinky.

Provozovatelem portálu Neraweb je Občanské sdružení Neraweb, které zahájilo oficiálně svou činnost ke dni 30.4.2003.
Jedním z hlavních záměrů internetového serveru www.neraweb.cz  je nabídnout čtenářům zábavu z jiného soudku, než se tomu tak děje v běžných médiích.'
Neraweb.cz nabízí všestrannou zábavu a přináší denně aktuální informace nejen ze serveru IDNES, ale především formou diskuse dává čtenářům prostor pro jejich názory na témata týkající se  společenského i kulturního života. Snažíme se různými pohledy na dnešní svět, jehož kulturní a společenské hodnoty jsou značně deformovány fenoménem zisku, alespoň symbolicky bojovat proti tomuto trendu. Proto byl Neraweb založen především na podporu začínajících ale i zavedených autorů, kteří nemají z finančních důvodů možnost publikovat v tisku. Dáváme jim příležitost prezentovat svá díla nejen na Nerawebu, ale i na literárně hudebních večerech, které pravidelně pořádáme.
 
Občanské sdružení Neraweb hodlá do budoucna navázat spolupráci i s výtvarníky (pořádat výstavy), vydávat sborníčky poezie a prózy, a umožnit publikaci v tisku kvalitním, ale mediálně opomíjeným autorům.

Hana Formánková, šéfredaktorka internetového portálu  NERAWEB.CZ

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 11. 2005.