Karel Trinkewitz - výtvarník, básník a publicista

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Galerie Ve Smečkách si vytkla za cíl postupně představit unikátní sbírku českých koláží nejznámějších domácích tvůrců. Vedle fotografií a koláží S. Fleischmannové, J.Ladocha a E.Brabence tu jsou až do začátku ledna 2007 ke spatření práce výtvarníka Karla Trinkewitze, pro kterého je právě koláž typickým a hlavním tvůrčím projevem.Karel Trinkewitz

Nomen Omen. Podle tohoto rčení je jméno současně i nápovědí. Budeme-li tedy vycházet z koncového –witz, zjistíme, že v dílech tohoto umělce, a nejen v těch výtvarných, je vtip jedním z hlavních motivů. Svérázný humor navozuje atmosféru, proniká do všech jeho objektů, koláží i instalací. Často se setkáme se sebeironií, kritikou i sarkasmem a ostrou nadsázkou.
Zcela zvláštní postavení je vyhrazeno písmenu jako tvaru či písmu obecně, ani tady výtvarník nezapře literáta. A básníka! Obdiv k taoismu a k velikému staročínskému filozofu a básníku Lao-c´ se tak daří K.Trinkewitzovi vystihnout i výtvarně.
Může sdělit písmo i něco jiného, než byl jeho původní význam? Písmeno či slovo v řadě koláží získává nový obsah i estetickou kvalitu.
 
Vedle písma se stává dalším častým tématem kupříkladu džez. Koláže tvořené jakoby v džezovém rytmu se vyznačují barvou i dynamikou, která zůstává i v náhodném návštěvníkovi nadlouho potom.
Jiná díla se věnují technice, obdivu k vynálezu a pokroku, další kritice současnosti. V duchu motta, že „všechno je koláž“, se objektem stávají předměty upravené tak, aby odpovídaly záměru, dráty a drátky, dřívka i vymačkané pasty na zuby. Spojením různých předmětů a materiálů dosahuje K.T.zvláštního dojmu, umocňuje jej.
 
Práce, o jejímž rozsahu a myšlenkové šíři svědčí i množství výstav ve světě, se dotýká i řady dalších oborů. Zájem K.T. patří právě tak filozofii jako současnému životu a dění doma i ve světě. Nejsem odborník, ale pocit z výjimečného zážitku jsem si odnášela z výstavy nadlouho s sebou.
 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 11. 11. 2006.