Michal Dlouhý: Objasněný těžký zločin

Rubrika: Publicistika – Historie

Na četnickou stanici ve Vrbně se v podvečer jednoho březnového dne roku 1921 dostavil místní občan a oznámil, že vdova Maryša Houvorková z nedalekého domu na náměstí byla zavražděna. Velitel stanice vrchní strážmistr Jiří Hess se odebral na místo spolu se strážmistry Karlem Laifrem a Maxmiliánem Kalužou. Službu na stanici předal strážmistru Václavu Kořístkovi, který se právě vrátil z celodenní obchůzky.

U Houvorkovic domu, jakož i ve světnici, kde byla mrtvá nelezena, bylo srocení lidu a příchozí četníci měli co dělat, aby zvědavce vykázali do patřičné vzdálenosti.


Jak pan vrchní zjistil, mrtvola byla objevena sousedkou už krátce po poledni. Sousedka Kroupová se již dopoledne podivovala, že Maryša má stále zastřená okna. Po obědě jí to nedalo a nahlédla skulinou v okně do jejího bytu. V tom spatřila Maryšu ležící obnaženou na posteli těsně vedle kamen. Bouchala tedy na dveře a okna bytu, a když Maryša nereagovala, pojala podezření, že se jí něco stalo a přivolala manžela a ostatní sousedy. Vylomili tedy dveře do bytu a vnikli dovnitř. Zde našli Maryšu Houvorkovou obnaženou na posteli beze známek života.

Choulostivá poloha mrtvoly zavdala příčinu k různým dohadům a pověstem o příčině smrti. Až po určité době si někdo z přítomných uvědomil, že se jedná o těžký zločin a je tudíž třeba vyrozumět místní četnictvo. Vrchního strážmistra mohla ranit mrtvice, když viděl, že veškeré stopy pachatele na místě činu byly zničeny zvědavci, kteří se po otevření bytu nahrnuli dovnitř. Jaká ostuda, že četnictvo v nedalekých kasárnách se o zločinu dozví jako poslední z celého městečka. Zkrátka pod svícnem bývá občas tma. Vyslal jednoho z přítomných občanů k místnímu okresnímu soudu, aby se na místo činu dostavila soudní komise.

Tříapůl tisícovým Vrbnem se již nesla zpráva o senzačním zavraždění mladé vdovy. Mezi lidmi byly již spory o to, zdali se jedná o vraždu loupežnou nebo vraždu z vilnosti a kdo je jejím pachatelem. Maryša byla totiž za svobodna služkou u Oskara Houvorky, časem se stala paní domu a po smrti manžela i jedinou dědičkou jeho majetku. Bezdětná vdova pochybného původu byla trnem v oku celé rodiny. Maryša byla pohledná žena a ve svých 45 letech s majetkem představujícím domek na náměstí, slušné hospodářství a nějaké ty úspory na vkladních knížkách, byla zajímavou partií. Ona sama však necítila potřebu, aby, jak sama říkala, za trochu lásky zaprodala svoji svobodu a nezávislost. A tak s muži v okolí pouze flirtovala.

Před příchodem soudní komise se pan vrchní spolu se strážmistrem Kalužou, který činil poznámky do svého bloku, věnoval ohledání místa činu. U kachlových kamen vedle postele ho zaujaly dva uhláky. Jeden s hnědým handlovským uhlím a druhý s černým ostravským. Dále si povšiml, že u kachlových kamen byl z obvyklých úsporných důvodů, aby neunikalo teplo do komína, ucpán hadry otvor vedoucí z kamen do komína. Spodní dvířka popelníku i dvířka ohniště byla otevřena. Vše nasvědčovalo tomu, že Maryša nakladla na oheň v kamnech uhlí, otevřela oboje dvířka, odstrojila se a ulehla na postel vedle kamen. Usnula a již se neprobudila. Její smrt nastala otravou způsobenou kysličníkem uhelnatým, vznikajícím spalováním nekvalitního hnědého uhlí, který unikal z ucpaných kamen do světnice.

Uvedenou skutečnost potvrdil i ohledávající lékař. Byl tedy objasněn onen těžký zločin, o kterém celé městečko živě diskutovalo. Veřejný hlas v tomto případě označil nešťastnou náhodu za těžký zločin...

Článek byl zpracován za využití autorovy knihy Četnické příběhy aneb Záhadné historky z pátrací služby právě vydané nakladatelstvím Naše vojsko.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 08. 2011.