Jitka Dolejšová: Otevřené dveře i srdce

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti


Občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), obecně prospěšná společnost Tyfloservis uspořádala Den otevřených dveří DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ. Akce se konala ve čtvrtek 13.11.2008 v Krakovské 21, Praha 1.

Dům služeb je centrum, které poskytuje speciální služby nevidomým a slabozrakým. V pěti patrech tu najdete speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednosti, které jsou nezbytné k jejich plnohodnotnému životu.

Přijměte moje pozvání na prohlídku...

Vchod do domu označuje akustický maják. Po pár schodech se za pomoci světelné navigace dostaneme k ozvučenému výtahu, který nám po několika okamžicích jízdy oznámí, že jsme právě vyjeli do 4. patra.
O patro výše sídlí Navigační centrum oddělení pro zahraničí a kulturu.
My nakoukneme do Tyflokabinetu a redakce časopisu ZORA. Tady jsou v pilné práci...

  

V mezipatře, tedy v třiapůltém patře, se nachází Tyflocentrum Praha, Středisko integračních aktivit (SIA). Sympatická žena vysvětluje návštěvníkům, jak funguje zdejší půjčovna kompenzačních pomůcek. K dispozici je např. psací stroj s Braillovým písmem Tatrapoint, diktafon, mluvící kalkulátor, hmatové hodinky, různé lupy (skvělá a praktická je kamerová zvětšovací lupa – ta má i osvětlení), Prisma televizní lupa s LCD obrazovkou, ale třeba i měřič krevního tlaku s hlasovým výstupem.

V oddělení podpory pracovního uplatnění je trvale k dispozici klientský počítač s hlasovými a zvětšovacími softwary a scannerem.

Přes 3. patro, kde sídlí vedení SONS, se dostáváme do dalšího mezipatra – dvaapůltého. Pro dnešní den lze využít návštěvu „temné čajovny“ – vyzkoušet si, jak se cítí nevidomí třeba v restauraci. Tma jak v pytli, jen po hmatu si nalít z konvice čaj, spoléhat jen na svůj sluch, hmat a možná ještě šestý smysl – to asi bude zvláštní zážitek. Kdo má zájem, může si to jít vyzkoušet. My sestoupíme o pár dalších schodů.
Ve druhém patře jsou kanceláře, my projdeme kolem metodického a organizačního centra v patře označeném 1,5 a dostáváme se do 1. patra.
Tady je centrum Tyfloservisu – ambulantní středisko, sociálně-právní poradna, učebna, cvičná kuchyň a prodejna Tyflopomůcek. Hned se nás ujímá usměvavý mladý muž, instruktor rehabilitace. Ochotný průvodce trpělivě odpovídá na naše všetečné otázky: „Tady si klienti mohou nacvičit svůj podpis“.

  

„Na různých přírodních materiálech (stromová kůra, šišky, kámen) trénují hmat, máme tu i další pomůcky ke zlepšování hmatových dovedností a motorické koordinace.“
„Tady, s pomocí kuliček, procvičujeme Braillovo písmo. Plastické obrázky pomáhají zlepšovat představivost.“

  

„Nyní přejdeme do prodejny. Některé z těchto pomůcek jste mohli už vidět v naší půjčovně o pár pater výše. Klienti si mohou zakoupit optické i neoptické pomůcky. Různé typy holí, včetně bílo-červených holí pro hluchoslepé zákazníky, nebo menší hole signální, které využijí klienti se zbytky zraku. Při výběru z nabízených zvětšovacích skel a lup je velmi důležité zvolit tu nejlepší pomůcku. S tím pomáháme klientům tady u toho stolu, kde můžeme zvolit i vhodné osvětlení, a na místě přímo prakticky vyzkoušet, co bude nejvhodnější.“

„Osvědčily se nám kamerové zvětšovací lupy. Na dražší pomůcky, jako je třeba televizní lupa s LCD obrazovkou, může přispět i zaměstnavatel.“

„V těchto policích jsou další pomůcky. Tahle černá krabička je moc šikovná věc – jde o indikátor barev. Přiložíte k oděvu a –... „černá“ (poslušně a pravdivě promluvila krabička). To je praktické třeba při třídění špinavého prádla. V horním regálu jsou vystaveny hmatové hodinky, teploměry s hlasovým výstupem, mobily, telefonní záznamníky, diktafony.“

„Praktický je i tento keramický kontrastní hrneček. Jedna polovina je světlá, druhá tmavá. Můžete tak nalévat tmavou kávu před světlým pozadím hrnku, a mléko zase před tmavou plochou. Pro klienty se zbytky zraku je to užitečná pomůcka. Kdo je zcela nevidomý, vloží do hrnečku indikátor hladiny, který vydá zvuk, když je tekutina asi 1 cm pod okrajem.“

Loučíme se s milým průvodcem a vydáváme se na druhý konec patra, kde je umístěna cvičná kuchyně pro zrakově postižené.

  

Po schodech se dostáváme k hlavnímu vchodu, a pak ještě o půl patra níž. Zde je klubovna, promítací sál, počítačová učebna a černá komora. Vše je přizpůsobeno potřebám klientů. Počítače mají příslušný SW pro zrakově postižené, promítané filmy jsou doprovázeny komentářem, který popisuje, co se na plátně právě děje.

  

Temná komora je víceúčelová. Klienti si mohou procvičovat sluchovou orientaci pomocí různě umístěných reproduktorů, prakticky si vyzkoušet běžné úkony – zavazování kliček, zapínání knoflíků či rozepínání pásku, manipulace s telefonem či dveřním zámkem a klikou. Hmat lze cvičit pomocí dalších praktických pomůcek.

  

Ve sklepních prostorech je posilovna a tělocvična.

Tyflocentrum nabízí mnoho dalších služeb: Průvodcovskou a předčitatelskou službu, pomoc dobrovolníků, podporu pracovního uplatnění, pořádání přednášek, zprostředkování divadelních představení, koncertů, besed, jízdy na koni, trénink paměti, kurzy psaní na počítači, jazykové kurzy, kurzy vaření, tance, divadelní kurzy, různé typy cvičení (jóga, rehabilitační cvičení, orientální tance, bojová umění), poradenství a konzultace dle potřeb klientů aj.

Odcházíme s pocitem, že tady dělají, co je v lidských silách. A možná ještě o kousek více.

www.sons.cz  
www.tyfloservis.cz  
www.tyflocentrum.cz  

Foto © Jitka Dolejšová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 15. 11. 2008.