Marie Chatardová - Jitka Vykopalová: Ďáblova bible v Praze

Rubrika: Publicistika – Historie

Redakce Pozitivních novin požádala českou velvyslankyni ve Švédsku paní Marii Chatardovou o exkluzivní minirozhovor před chystanou výstavou tzv. „Ďáblovy bible“, středověké knihy ukradené Švédy na konci Třicetileté války v Praze ze sbírek Rudolfa II., která bude za přísných bezpečnostních podmínek zapůjčena ze Švédska do České republiky. Výstava tohoto unikátního historického skvostu se bude konat i pod její záštitou. 
unikátní kresby "Ďáblovy bible"
•  Zájem zapůjčit Ďáblovu bibli do České republiky je projevován již dávno, ale nikdy k tomu ještě nedošlo. Kniha je přespříliš vzácná a jako válečná kořist odvezená z české země za doby Třicetileté války je „trnem v oku“ těm lidem, kteří volají o vrácení ukradených památek zpět do České republiky. Díky čemu nastal zvrat a úspěch v nových jednáních a konečném souhlasu ze švédské strany?

Když jsem se poprvé přišla představit tehdejšímu řediteli Královské knihovny (koncem roku 2002), řekl mi: „Velvyslancům obvykle ukazuji Ďáblovu bibli, ale co ukážu vám?“
Ujistila jsem ho, že se velmi ráda na toto známé dílo podívám.
A viděla jsem nádhernou knihu, otevřenou na stránce s obrázkem ďábla, nicméně z pochopitelných důvodů hermeticky zavřenou ve speciální vitríně. V ten moment se zrodila myšlenka digitalizace a velmi nesměle i zapůjčení. Ale cesta před námi byla ještě dlouhá. Domnívám se, že úspěch je výsledkem společné práce české diplomacie, ředitelů obou národních knihoven a podpory českých politiků v průběhu jejich návštěv Švédska.

•  Paní velvyslankyně, vy jste byla požádána, zda by výstava mohla býti uskutečněná pod vaší záštitou. Co pro vás tato pocta znamená?

Výstava se bude konat pod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí Švédska Carla Bildta, ministra kultury ČR Václava Jehličky, primátora hl. m. Prahy Pavla Béma, velvyslankyně Švédska v ČR Catherine von Heidenstam a mojí. Vernisáže se účastní také vzácný host ze Švédska, princezna Christina paní Magnusson*. Je mi velkou ctí být ve společnosti tak významných osobností české politické scény a důležitých představitelů Švédského království.

•  Vy jste knihu viděla již dříve, ale letos v dubnu jste ji měla doslova „na dosah ruky“ při návštěvě pana premiéra Mirka Topolánka ve Stockholmu. Bible má „svůj domov“ v Královské knihovně, kde v tu dobu nebyla již umístěna veřejně, tedy ve speciální místnosti s pancéřovanými dveřmi za pancéřovaným sklem, jelikož se připravovala její digitalizace. Bylo vám dovoleno prohlédnout si i nějaké jiné stránky než ty, na kterých je kniha stabilně otočena? Jak na vás tento „osmý div světa“ zapůsobil? Na co jste v ten okamžik pomyslela?

s Ďáblovou biblí" se musí zacházet doslova v rukavičkáchPracovníci knihovny nám umožnili nahlédnout i na některé další stránky Bible a pocit to byl sváteční. Dva odborníci v bílých rukavicích opatrně a poměrně dlouze otáčeli listy. V tu chvíli jsem myslela na to, co asi vedlo autora k vypracování tohoto monumentálního díla. I přes legendu o pomoci ďábla jsem přesvědčená, že se muselo jednat o téměř celoživotní dílo pravděpodobně jedné osoby, vzhledem k jednotnému charakteru zpracování písma, iniciál atd. Vidět Bibli v reálu je skutečně nezapomenutelný zážitek.

•  Kdy bude možné pro české zájemce zhlédnout digitalizovanou formu Ďáblovy bible na internetu?

Bible v digitalizované podobě již na internetu od 10.září 2007 umístěna je, a sice na webu: www.kb.se/codex-gigas/cze  (česká verze švédského webu) nebo www.kb.se/codex-gigas.se  (švédsky, anglicky).
Vlastní digitalizace trvala rok a půl a šlo o bezprecedentní proces. Dle odborníků Královské knihovny ještě nikdy předtím nebyla digitalizována kniha tak velkých rozměrů.

•  Ďáblova bible je jednou z nejvzácnějších knih světa - jakým způsobem bude proveden transport knihy ze Švédska do Česka a na jak vysokou částku bude pojištěna? Kdo bude hradit tuto pojistku?

Transport tam i zpět zajišťuje česká armáda. Výška pojištění tak vzácného díla by snad ani nešla vyčíslit. Vztahy mezi Českou republikou a Švédským královstvím jsou natolik vynikající, že byla zvolena jiná forma pojištění, a sice vládní záruka.

•  Jedná se o velmi významnou kulturně-politickou událost mezi Českou republikou a Švédskem, den před oficiálním otevřením pro širokou veřejnost bude probíhat tisková konference pro novináře. Kdo bude této tiskové konference ze strany hostů a odborných pracovníků kromě vaší osoby, která výstavu zaštiťuje svým jménem, přítomen? Budou u toho i švédští představitelé z kulturního a veřejného života?

Zatím není vyjasněno, kdo se TK zúčastní. Rozhodně ne nikdo ze švédských oficiálních hostů, přilétají až na vernisáž. Švédsko tedy bude pravděpodobně zastupovat velvyslankyně Švédského království v České republice paní Catherine von Heidenstam a ředitel Královské knihovny ve Stockholmu pan Gunnar Sahlin.
Naopak je známo, že slavnostní vernisáže dne 19. září 2007 se zúčastní všechny výše uvedené osobnosti pod jejichž záštitou se výstava koná.

* (sestra švédského krále, pozn. Redakce PN)
Národní knihovna zahájila 17. září 2007 předprodej vstupenek
na výstavu o Ďáblově bibli


Legendami opředený rukopis Codex gigas, známý též jako Ďáblova bible, se po několika staletích vrátí do Prahy. Švédská Královská knihovna ve Stockholmu ho zapůjčí Národní knihovně, která vzácný exponát od 20. září do 6. ledna představí v Galerii Klementinum. Zde bude unikátní kniha, pro kterou byla vybudována speciální trezorová místnost, součástí výstavy Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa).

Prodej, předprodej a rezervace vstupenek na výstavu

• Vstupenku na výstavu si můžete rezervovat ve výše uvedených termínech prostřednictvím on-line systému na stránkách Národní knihovny ČR www.nkp.cz nebo www.klementinum.cz
• Vstupenku si můžete rezervovat nebo přímo zakoupit ve výše uvedených termínech také osobně na recepci Galerie Klementinum, Křižovnická 190, Praha 1, v rámci návštěvních dnů tj. denně mimo pondělí od 10:00 do 19:00 hod.
• Rezervovanou vstupenku si musíte vyzvednout nejpozději 2 hodiny před časem vstupu na výstavu, v případě času vstupu v 10:00, 11:00 a 12:00 hod. nejpozději den předem.
• Pokud nemáte možnost rezervace, doporučujeme využít pro návštěvu výstavy tzv. volné dny - úterý a sobota. Na tyto dny se rezervace nepřijímají.
• V případě, že nevyužijete možnost rezervace ani tzv. volných dnů (úterý a sobota), můžete výstavu navštívit kdykoliv, ovšem nezaručujeme, že vstupenky na požadovaný čas budou k dispozici.
• Čas vstupu na výstavu je v každou celou hodinu. Je nutné dodržovat i přesný čas vstupu do trezorové místnosti, který Vám bude sdělen při vstupu na výstavu (z důvodu zachování návštěvního režimu tj. max. 60 osob /hod.).
• Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.
Vstupné
• 100 Kč – dospělí
• 50 Kč - studenti, senioři, děti 10-15 let
• 50 Kč/1 osoba - skupina 10 a více osob
• zdarma - děti do 10 let

Termíny zahájení rezervace a předprodeje na jednotlivé měsíce:
od 17. 9. zahájen předprodej vstupenek na září 2007
od 24. 9. zahájen předprodej vstupenek na říjen 2007
od 22. 10. zahájen předprodej vstupenek na listopad 2007
od 19. 11. zahájen předprodej vstupenek na prosinec a leden 2008

Podrobnosti o způsobu rezervace, uzavírkách Galerie Klementinum a zvláštním režimu výstavy získáte na www.nkp.cz nebo osobně na recepci Galerie Klementinum.

Codex gigas byl sepsán na přelomu 12. a 13. století v benediktýnském klášteře v Podlažicích a již v době svého vzniku budil neobyčejnou pozornost. Nejde jenom o jeho rozměry (920 x 505 mm), jimž žádná ze středověkých knih nemohla konkurovat. Četné dohady budilo rovněž vyobrazení ďábla na jedné ze stran, ke kterému se váže pověst o mnichovi, jenž měl při psaní knihy pekelného pomocníka - odtud také název Ďáblova bible. Na 312 pergamenových listech jsou ovšem zaznamenány i další texty, včetně Kosmovy kroniky nebo zaklínacích formulí proti nemocem
a zlodějům. Codex gigas několikrát změnil majitele a dostal se až do proslulé kunstkomory císaře Rudolfa II. na Pražském hradě. Zde se ho na konci třicetileté války zmocnila švédská vojska obléhající Prahu a spolu s dalšími vzácnými exponáty a živým lvem ho odvezla do své vlasti, kde se stal součástí sbírek královny Kristýny I. Švédské.

Kromě samotné Ďáblovy bible se návštěvníci výstavy seznámí i s okolnostmi jejího vzniku a dramatickým putováním, jež ji přivedlo na sever Evropy. Unikátní kniha bude vystavena v bezpečnostní vitríně dovezené ze Švédska, ale zájemci si budou moci „listovat“ jejími stránkami alespoň v digitální podobě, na monitoru počítače. V Galerii Klementinum budou vystaveny rovněž desítky dalších exponátů objasňujících dobové souvislosti a promítat se bude dokumentární film, který byl natočen u příležitosti výstavy.

Kateřina Nováková
Úsek komunikace NK ČR
katerina.novakova@nkp.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 09. 2007.