Grundande av DEN INTERNATIONELLA FÖREN INGEN FÖR ÄTTLINGAR TILL SLÄKTEN PREMYSL

Rubrika: Publicistika – Historie

■  Prag den 4 augusti 2006  ■
 
På 700 årsdagen då den tjeckiske konungen Vaclav III. mördades och den kungliga släkten av Premysls linje dog ut på svärdsidan, grundades i Prag
 DEN  INTERNATIONELLA  FÖRENINGEN  FÖR  ÄTTLINGAR  TILL   SLÄKTEN  PREMYSL    (MSPP).
                                                            Mål och mission
                          DEN  INTERNATIONELLA  FÖRENINGEN 
              FÖR   ÄTTLINGAR   TILL SLÄKTEN  PREMYSL   (MSPP)
 
1/  Skapa och organisera en kreativ, företagsam och sällskaplig bas för efterlevande till Premysls ättlingar på spinnsidan för att de själva skulle eller via förmedling delta på alla MSPP-s aktiviteter.
 
2/  På grund för egen forsknigsverksamhet bearbeta arkivsmatgerial och historiska händelser, skapa originella  mediala insatser (artiklar, publikationer, databaserade media osv.) och på detta sätt sprida kunskap för den breda allmänheten inte bara om själva Premysl- släktens historia utan adliga släkters historia från hela Europa som är besläktade med Premysl släkten på spinnsidan genealogiskt.
 
3/  Realisera en stor sällskaplig, kulturell och världsbetydande händelse – SAMMANKOST  AV ÄTTLINGAR  TILL  ROMERSKA  KEJSAREN  OCH  TJECKISKA  KONUNGEN  KARL  IV.  LUXEMBURG,  på moders sida Premysls ättling – vid tillfälle av 700 årsfödelsedagen den 14 maj 2016. Vid detta tillfälle borde träffas en hel rad  betydelse-fulla Karl IV.-s ättlingar i Prag och på värdigt sätt hylla denna unika historiska årsdag.
 
4/  Sammanföra enstaka europeiska länder genom att ständigt upptäcka och presentera vår gemensamma historia som under flera århundraden hand i hand skapade hundratals adliga släkter och övertygande med detta bevisa att vi alla redan för länge sedan är en del av en stor europeisk familj.
 
DEN  INTERNATIONELLA  FÖRENINGEN  FÖR  ÄTTLINGAR   TILL   SLÄKTEN PREMYSL  grundades den 4 augusti 2006 av dokumentärfilmaren Jan Drocar och utgivaren av Pozitivni noviny Pavel Louzecky. De samordnar de första spadtagen i denna förening inom ramen av förberädelsekommittén MSPP. Båda två ägnar sig åt historiepresentation, genealogie och adliga släkter sedan många år.
 
Referenser:
■  förslag och filmmanus till en dokumentärfilm Premysls ättlingar eller traditionen förpliktar
■  publicerade artiklar och stamtavlor i „Pozitivni noviny“ under rubrik Premysls ättlingar och historia
■  iniciativtagare och organisatörer till evenemanget Premysls ättlingarnas sammankomst, Prag den 27-28 juli 2006
■  upphovsmän till Genealogiskatavlan av regentätten Premysl och deras ättlingar på tjeckiska tronen.
 
Denfrämstamedialaplattformen för  DEN  INTERNATIONELLA  FÖRENINGEN FÖR  ÄTTLINGAR  TILL  SLÄKTEN   PREMYSL   är  Pozitivni noviny, vilken sedan en längre tid publicerar artiklar om adliga släkter, Premysls, stamtavlor, historia osv.
I denna  anda vi vill fortsätta genom att kontinuerligt informera om denna föreningens aktiviteter samt om resultat av dess arbete som ska vara autentiskt publicerade och permanent arkiverade på internet.
All material ska gradvis översättas till tyska och engelska i syfte att projektet ska komma till världsomspunnen kännedom samt för bestående och nödvändig publicitet.
 
Vår främsta uppgift nu är:
■  att definiera avsikt för hela projektet  DEN  INTERNATIONELLA  FÖRENINGEN FÖR ÄTTLINGAR  TILL  SLÄKTEN  PREMYSL 
■  att för alla involverade personer bekanta sig med avsikten av projektet
■  att skaffa initierande finansiella resurser (sponsorer)
■  att professionalisera MSPP-s verksamhet
UTAN  ER  KOMMER  DET  INTE  ATT  GÅ!
 
Vi tilltalar härmed alla utländska och inhemska organisationer, privatpersoner, företagare, bankirer, investerare och sponsorer som har en personlig relation till historia, genealogi, adliga släkter eller ättlingar till de första tjeckiska furstarna – och den kungliga dynastin av Premysls  att ni inte ska tveka och städja detta projekt.
 
Er stöd kan utformas enligt följande:
■  PRIVAT  FINANSIELL  INSÄTTNING  till MSPP
■  FÖRM EDLING  AV  KONTAKT  till personer som skulle kunna visa intresse för ett finansiellt stöd
■ DIREKT SAMARBETE med MSPP-s grundare för att hjälpa till med organisationen av föreningens uppkomst och realisation av enstaka projekt (representera MSPP utomlands, handel, marknadsföring, ekonomi, rättsliga åtgärder, översättningsarbete, tolkning, skapande aktiviteter – skriva artiklar, bearbeta information, scanna arkivmaterial, skriva i elektronisk form m.m.).
 
Vi står vid själva uppstartandet av projektet som borde presentera tjeckisk och europeisk historia på ett betydelsefullt sätt i hela världen. Detta projekt har en reell  möjlighet att  FÖRENA  NATIONER.
Dess betydelse och storlek kommer att stiga i takt med antalet framstående och intresserade persosner vilja att stödja, uppfylla och realisera vårt projekt.
 
DET  BEROR  PÅ  ER,  VILKEN  ROLL  JUST  NI  VILL  SPELA  I  PROJEKTET
Vi ser fram emot att höra av er och tackar på förhand     
e-mail:
  drocar@seznam.cz 
  pavel.louzecky@seznam.cz     
poštovní adresa: Pavel Loužecký, Werichova 948/5, 152 00 Praha 5

 Svensk översättning: Jitka Vykopalova
 Svensk korrektur: Kristina Björnerstedt

text © Jan Drocar, Pavel Louzecky

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 08. 2006.